Repertoár súboru

Od svojich začiatkov súbor čerpal námety pre svoj program z najtypickejších regiónov Slovenska. Počnúc našim rodným, melodickým Turcom, cez ihravé Podpoľanie a temperamentný Zemplín, či Terchovú a Kysuce, nuž a končiac pod Kráľovou hoľou na Horehroní.

Program vystúpení súboru tvoria tanečné, spevné, hudobné čísla. Dotvárajú ho inštrumentálni sólisti. Môže byť v rôznych kombináciách v trvaní od desať minút do dvoch hodín.

 

Tanečné čísla:

 

                    Turiec:                Klobúkový                                       10 min.

 

                    Regúrti:         tanečno – spevné obrázky z Turca pri lúčení sa regrútov

                                          odchádzajúcich do vojny

                    Klobúkový:     hra mládencov s klobúkmi na zábavách, prekladajúc si

                                          klobúky z hlavy na hlavu čím ďalej tým rýchlejšie, a ktorému

                                          nespadne ani raz, ten je kapitán

                    Fľaškový:      tanečné predvádzanie šikovnosti dievčat ponad fľašu plynule

                                          prejde až do spoločnej zábavy a párových tancov typických

                                          pre turčiansky región ( upravené k 15.výročiu súboru ,, Opila som

                                          sa......

 

                    Dubové:              Na Dubovskom bále                        6 min.

 

                    Bál:               tanečno – spevná ukážka dubovského bálu z obce Dubové

                                         pri Martine

                                         od zahajovacieho valčíka, cez ručníčkový tanec, až po vyvrcholenie

                                         bálu čardášom

 

                    Parchovany:        Parchoviansky čardáš                      9 min.

 

                    Karička:         dievčenské spevy a tanec do kolesa typický pre zemplínsky región

                    Na čapáš:      párový zemplínsky čardášový tanec, pri ktorom chlapci často

                                         čapášujú rukami o stehná, alebo o sáry čižiem a cinkajú ostrohami

                                        (čerkajú  ostrôžkami)

 

                    Kysuce:               Na tym Čornym                               10 min.

 

                                        tanečno – spevná ukážka z kysuckej obce Čierne pri Čadci.

                                        ženské a mužské dvojhlasné spevy sa postupne rozvinú

                                        do temperamentného tanca

 

                    Terchová:            Na terchovských lúkach                  14 min.

 

                                       dievčenské trávnice, ťahavé dvojhlasné spevy pri hrabaní

                                       pokosených lúk, plynule prejdú cez jemné melódie terchovskej

                                       muzičky a tanec zaľúbencov až do temperamentnej zábavy

 

                    Horehron:           Zahrajte, zahrajte                             6 min.

 

                                        charakteristický krútivý sedliacky tanec v rýchlom tempe,

                                        ktorý sa vyznačuje vydupkávaním a vytlieskavaním rôznych

                                        rytmických motívov

                                        tieto dupané tance sa najčastejšie tancujú v radoch tzv. šoroch

 

                   Očová:                Rozkazovačky                                        6 min.

                                        štylizovaná tanečno -  spevná ukážka rozkazovačiek na Očovej,

                                        pri muzike, charakterizovaná individuálnym prejavom tanečníkov-

                                        rozkazovačov

                                         

Tradičné zvykoslovné čísla:

                   Fašiangy sa krátia:                                                      30 min

 

                   tanečný a humorne ladený program pri pochovávaní basy tesne pred

                   škaredou ( popolcovou stredou ) na posledný fašiang

                   palicový tanec, maškary, vinšovačky a samotné odprevádzanie basy

                   na jej poslednú cestu

 

                   Na krpelianskej svadbe:                                             45 min

 

                   tak ako to chodí na ozajstnej svadbe - od pýtania až po čepčenie a

                   hostinu na pravej svadbe v Krpeľanoch