FS Fatran v roku 2012

 

1. Predvolebné kortešačky pre politickú stranu

2. Východniarsky ples v hoteli Turiec

3. Fašiangy s Fatranom - CVČ Kamarát

4. Veľká noc na dedine -  Múzeum slovenskej dediny

5. Veľká noc v meste Martin.

6. Majáles vo Vrútkach.

7. Bambiriáda.

8. XXVIII.TSF v MSD Martin.

9. Sústredenie v Podhradí.

10. 50.ročník Jánošíkových dní v Terchovej.

11. Oravský ples v KKD Vrútky.

12. Sústredenie v CVČ Kamarát.

13. Dohviezdny večer - Vianoce s FS Fatran.