Informácie o nás

Martinský folklórny súbor Fatran pracujúci pod zriaďovateľom CVČ Kamarát v Martine vedie Soňa Krpelcová a František Benkovský.

Ak by sme chceli načrieť do histórie súboru, nemusíme až tak hlboko, pretože súbor Fatran vznikol v roku 1996. Pri jeho zrode stálo niekoľko nadšencov, bývalých tanečníkov FS Turiec a ĽH Kečka zo Sučian pri Martine, ktorí aj napriek veku, pracovným a rodičovským povinnostiam nemali ten pocit, že by patrili do starého železa. Pravda, dnes sú už na ich miestach mladší, perspektívni pokračovatelia.

So súborom veľmi úzko spolupracujú ĽH Gader, ĽH Bobovník, ĽH Fatranček, Terchovská muzička Hanuliakovcov z Martina. Program súboru dotvárajú aj vystúpenia inštrumentálnych sólistov v hre na rôzne hudobné nástroje ( fujara, píšťalka či heligónka).

Od svojich začiatkov súbor čerpal námety pre svoj program z najtypickejších regiónov nášho malého, ale krásneho Slovenska. Počnúc našim rodným, melodickým Turcom, cez ihravé Podpoľanie a temperamentný Zemplín, Kysuce či Terchovú ba i Očovú končiac pod Kráľovou hoľou na Horehroní.

Počas svojej existencie súbor absolvoval veľa vystúpení na rôznych súťažiach, prehliadkach či folklórnych slávnostiach nielen doma na Slovensku, ale náš hudobný, spevný a tanečný folklór mohli obdivovať diváci aj v zahraničí.

 

Prezentačné DVD FS Fatran