FS Fatran v roku 2010

1. Už sa fašiang kráti - MSD Martin

2. Fašiangy v meste

3. Veľká noc na dedine - MSD Martin

4. Sústredenie súboru v penzióne Lesník  - nácvik nových tancov ( Myjava, Očová )

5. XVIII. Przednówka v Polanach - Kościelisko ( Poľsko )

6. XXVI.Turčianske slávnosti folklóru

7. Igramské obyčaje v Igrame

8. Dni otvorených dverí kysuckej kultúry - Stará Bystrica

9. Ulica fest - vystúpenie na Divadelnom námestí v Martine

10. Rokycany ( ČR ) - vystúpenie v ZŠ v Plzni a v Domove dôchodcov v Mirošove

     návšteva partnerských súborov Rokytka a Sluníčko, 3. vystúpenia v rámci osláv mesta

      Rokycany

11. Martinský jarmok

12. Martin  - hotel Turiec - XXVIII. slovenské pracovné dni sestier pracujúcich v anestéziológii

      a intenzívnej medicíne

13. Podhradie - vystúpenie pre občanov obce spolu s ĽH Bobovník

14. Martinské hody - sprievod mestom

15. Remeselnícko - roľnícky deň v Mošovciach alebo bodka za Mošovským jarmokom

16. Piesne z Turca - vystúpenie pre ZTUM v Bar muzeum

17. I. Zimné turčianske slávnosti folklóru - DK Strojár Martin