Valné zhromaždenie ZTF Fatran.

05.03.2011 19:31

Dňa 19.2.2011 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Združenia turčianskych folkloristov s fašiangovým posedením.

Zápisnica z VZ je k nahliadnutiu TU.

—————

Späť