15.výročie FS Fatran sa blíži.

25.10.2011 20:03

Prosím venujte zvýšenú pozornosť nácvikom , skúškam a spoluúčasti. Zapojte seba a rodičov do príprav výročia. Doplaťte si členské. Prispejte svojou účasťou k slávnostnému a zdarnému priebehu výročia.Ďakujem. Vstupenky na slávnostný program sa začnú predávať v utorok 4.10.2011. Cena 5 €. Predpredaj v DO Strojár a CVČ Kamarát v utorok a štvrtok od 19 - 21 hod.

—————

Späť