Začal sa jubilejný rok 2011.

08.01.2011 09:35

FS Fatran v tomto roku oslávi 15. výročie svojho vzniku. Prvý nácvik sa uskutočnil 6.1.2011 v amfiku. A na prvé vystúpenie ideme už dnes 8.1.2011 na Kľačiansku podkovu do Turčianskych Kľačian. Prajem teda ešte raz Fatranu a jeho ľudovým hudbám do nového roku veľa zdaru a chuti do nových choreografií, dôsledné využívanie nácvičných hodín, 100 % a včasnú dochádzku členov na skúšky, úspešné zvládnutie prvkov a vedúcim súboru želám pevné nervy a výdrž. Predseda Združenia turčianskych folkloristov Fatran Miroslav,, Miťo,, Mikuš.

—————

Späť